Missió

Cercle Zero es crea a partir de la idea de CERCLE, com a punt de trobada i de ZERO, com a concepte de residu zero o prevenció de residus. D’aquesta manera, Cercle Zero es defineix com un portal web nascut l’any 2022 que pretén ser un punt de trobada de les activitat que es desenvolupen en matèria de prevenció de residus.

OBJECTIUS

Així Cercle Zero és un projecte de prevenció de residus que te els següents objectius:

  • Integrar en un lloc web l’oferta de les diferents activitats que es desenvolupen en matèria de prevenció de residus des de Solidança en col·laboració amb altres organitzacions, com entitats i administracions públiques.
  • Millorar la comunicació i difusió d’aquestes activitats per incentivar i maximitzar la participació, la visibilitat i l’impacte de les activitats.
  • Facilitar l’accessibilitat i inscripció a les activitats.
  • Informar de l’impacte en matèria de prevenció resultat de l’execució de les activitats.

Per tant, Cercle Zero, pretén esdevenir un lloc de referència en l’àmbit de les activitats de prevenció de residus municipals. 

Solidança

Cercle Zero és un projecte impulsat per Solidança. Solidança és una entitat social nascuda l’any 1997 a Sant Joan Despí, dedicada a la inserció sociolaboral i a la formació professionalitzadora de persones en situació de vulnerabilitat social de l’entorn. Aquesta acció és possible gràcies a la realització d’activitats vinculades a la gestió i revalorització de residus i a l’impuls d’iniciatives enfocades a l’economia circular i a la prevenció de residus.

 

MISSIÓ

Promoure la inserció sociolaboral i les accions formatives de col·lectius en situació de vulnerabilitat social a través d’activitats vinculades a la gestió integral de residus i a l’economia circular.

 

VISIÓ

Esdevenir Empresa d’Inserció de referència en l’àmbit de la integració sociolaboral, de la formació professionalitzadora i de les activitats ambientals a Catalunya.

Valors

Inclusió
Diversitat
Responsabilitat
Solidaritat
Innovació
Transparència
Compromís
Sensibilització
Cooperació

Per més informació:

Amb el suport de:

Agència de Residus de Catalunya

Cercle Zero compta amb el suport de l’Agència de residus de Catalunya.  L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) és una entitat de dret públic. Té competència sobre els residus que es generen a Catalunya i els que es gestionen al seu àmbit territorial. 

Per més informació:

És un projecte impulsat per:

Solidança és una entitat social nascuda fa 25 anys a Sant Joan Despí, dedicada a la inserció sociolaboral i a la formació professionalitzadora de persones en situació de vulnerabilitat social de l’entorn. Aquesta acció és possible gràcies a la realització d’activitats vinculades a la gestió i revalorització de residus i a l’impuls d’iniciatives enfocades a l’economia circular i a la prevenció de residus.

936 85 44 34
cerclezero@solidanca.cat

C/ Treball, 5
08960 San Just Desvern (Barcelona)
Amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya: